Ανακοινώσεις

Το “Lorem Ipsum” προέρχεται από την Λατινική φράση dolorem ipsum, που σημαίνει “ο ίδιος ο πόνος”. Εϊναι ένα εικονικό κείμενο που χρησιμοποιείται από το 1500 σαν κείμενο

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση 1

Το “Lorem Ipsum” προέρχεται από την Λατινική φράση dolorem ipsum, που σημαίνει “ο ίδιος ο πόνος”. Εϊναι ένα εικονικό κείμενο που χρησιμοποιείται από το 1500 σαν κείμενο κράτησης θέσης περιεχομένου. Παρά να γράφετε “το περιεχόμενο σας εδώ” ξανά και ξανά, το lorem ipsum παρέχει μία σχεδόν κανονική κατανομή λέξεων και γραμμάτων. Χρησιμοποιείται από πολυάριθμους επεξεργαστές ιστοσελίδων σαν προεπιλεγμένο κείμενο για τα μοντέλα ιστοτόπων.

Το “Lorem Ipsum” προέρχεται από την Λατινική φράση dolorem ipsum, που σημαίνει “ο ίδιος ο πόνος”. Εϊναι ένα εικονικό κείμενο που χρησιμοποιείται από το 1500 σαν κείμενο κράτησης θέσης περιεχομένου. Παρά να γράφετε “το περιεχόμενο σας εδώ” ξανά και ξανά, το lorem ipsum παρέχει μία σχεδόν κανονική κατανομή λέξεων και γραμμάτων. Χρησιμοποιείται από πολυάριθμους επεξεργαστές ιστοσελίδων σαν προεπιλεγμένο κείμενο για τα μοντέλα ιστοτόπων.

Το “Lorem Ipsum” προέρχεται από την Λατινική φράση dolorem ipsum, που σημαίνει “ο ίδιος ο πόνος”. Εϊναι ένα εικονικό κείμενο που χρησιμοποιείται από το 1500 σαν κείμενο κράτησης θέσης περιεχομένου. Παρά να γράφετε “το περιεχόμενο σας εδώ” ξανά και ξανά, το lorem ipsum παρέχει μία σχεδόν κανονική κατανομή λέξεων και γραμμάτων. Χρησιμοποιείται από πολυάριθμους επεξεργαστές ιστοσελίδων σαν προεπιλεγμένο κείμενο για τα μοντέλα ιστοτόπων.

X
X